Govt. of Karnataka - HR & CE Department
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ - ಧಾರ್ಮಿಕ ಧತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ
Phone : +91 9480 757 516      Email : info@mrutyunjayeshwaratemple.com

Latest Updates

ನರಿಮೊಗರು ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ

ನರಿಮೊಗರು ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ

 

Read More

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ

ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಚರಣೆ

 

Read More

ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ

ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಳದ ಗೊನೆ ಮುಹೂರ್ತ

 

Read More

ನರಿಮೊಗರು ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ನರಿಮೊಗರು ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

 

Read More

ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಭೇಟಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಭೇಟಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

 

Read More

ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

ಜಾತ್ರೋತ್ಸವದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ರಚನೆ

 

Read More

ದ್ವಾದಶ ನಾಳಿಕೇರ, ಗಣಹೋಮ, ಧನುಪೂಜೆ ಸಮಾಪ್ತಿ

ದ್ವಾದಶ ನಾಳಿಕೇರ, ಗಣಹೋಮ, ಧನುಪೂಜೆ ಸಮಾಪ್ತಿ

Read More

ನರಿಮೊಗರು ದೇವಸ್ಥಾನ: ಜ 17ಕ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚನ ಸಭೆ

ನರಿಮೊಗರು ದೇವಸ್ಥಾನ: ಜ 17ಕ್ಕೆ ಸಮಾಲೋಚನ ಸಭೆ

 

Read More

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಮಹಾ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾವಧಿ ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ

Read More

ನರಿಮೊಗರು ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ

ನರಿಮೊಗರು ಶ್ರೀ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ ಪೂಜೆ

 

Read More