Govt. of Karnataka - HR & CE Department
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರಕಾರ - ಧಾರ್ಮಿಕ ಧತ್ತಿ ಇಲಾಖೆ
Phone : +91 9480 757 516      Email : info@mrutyunjayeshwaratemple.com

ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಭೇಟಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

SB 27-01-2016, page 5

ಸುದ್ದಿಬಿಡುಗಡೆ 27-01-2016, ಪುಟ 5